Dodaj ogłoszenie
Your search results

Regulamin serwisu Biuradowynajecia.com

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług serwisu www.biuradowynajecia.com (biuradowynajecia.com), którego właścicielem jest Profedom Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-672, ul. Domaniewska 39a
2. W serwisie www.biuradowynajecia.com publikowane są oferty wynajmu nieruchomości komercyjnych (powierzchnie biurowe) przez osoby fizyczne i prawne, zwane dalej klientami. Serwis przewiduje inne formy reklamowania się przez klientów (banery, artykuły sponsorowane) oraz inne dostępne w aktualnej ofercie.
3. Reklamy i ogłoszenia publikowane w serwisie www.biuradowynajecia.com nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
4. Korzystanie z dostępnych w serwisie usług oraz publikowanych danych w celach innych niż związane z zaprezentowaniem firm, produktów, usług i nieruchomości, w szczególności kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie danych, jest zabronione. biuradowynajecia.com nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.
5. Serwis www.biuradowynajecia.com nie pośredniczy w transakcjach zawieranych przez klientów ani nie reprezentuje właścicieli nieruchomości
6. Treść zamieszczanych w serwisie www.biuradowynajecia.com ofert nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce.
7. W przypadku naruszenia regulaminu biuradowynajecia.com zastrzega sobie prawo do poprawek edytorskich, odmowy publikacji lub usunięcia ogłoszenia z serwisu www.biuradowynajecia.com. Serwis biuradowynajecia.com zastrzega sobie prawo do wykorzystania logo, nazwy, treści, zdjęć będących własnością klienta przez osoby trzecie.
8. Za treść publikowanych ogłoszeń odpowiada klient, który jest także zobligowany do aktualizacji danych raz usuwania ofert, w przypadku kiedy stracą ważność.
9. Za udostępnione przez serwis hasło i login odpowiada klient. Serwis nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieuprawnionego działania osób trzecich wykorzystujących powierzone klientowi: login oraz hasło.
10. Klient publikujący ofertę w serwisie www.biuradowynajecia.com wyraża zgodę na upublicznienie danych kontaktowych umożliwiających zidentyfikowanie ogłoszeniodawcy.
11. Biuradowynajecia.com nie odpowiada za przerwy w normalnym działaniu serwisu spodowane awarią serwera.
12. Biuradowynajecia.com zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu serwisu www.biuradowynajecia.com spowodowanych pracani nad uaktualnieniem serwisu, zmian oprogramowania.
13. Biuradowynajecia.com nie ponosi odpowiedzialności za przebieg dalszych kontaktów między użytkownikami serwisu, będących wynikiem publikacji w biuradowynajecia.com ogłoszenia/wizytówki oraz wymiany zapytań i informacji.
14. Biuradowynajecia.com nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych nieruchomości, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Klientów, a także zdolność do realizacji transakcji.
15. Biuradowynajecia.com zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu serwisu www.biuradowynajecia.com

Kontrakty reklamowe zawierane na czas nieokreślony (na czas nieokreślony / bezterminowo): klient może odstąpić od umowy z okresem wypowiedzenia 30 dni licząc od końca miesiąca (mailem lub pocztą za potwierdzeniem odbioru).

Pozostałe umowy: Klient może wypowiedzieć umowę, jeśli nie chce być widoczny na biuradowynajecia.com, pod warunkiem, że zapłacił wcześniej pełną kwotę za usługę, widniejącą na podpisanym formularzu zamówienia.

Konto / Reklama: Klient zobowiązuje się do zamieszczenia swoich ofert / ogłoszeń na biuradowynajecia.com w ciągu 48 godzin po otwarciu konta (klient jest informowany o otwarciu konta w wiadomości e-mail zawierającej jego login i hasło). biuradowynajecia.com nie może być pociągnięty do odpowiedzialności i nie zwróci klientowi pieniędzy (ani nie wypłaci odszkodowania), jeżeli klient nie korzysta z konta, nie zamieszcza ofert lub usuwa swoje oferty. biuradowynajecia.com zobowiązuje się pomóc klientowi i zapewnić mu niezbędne wsparcie, aby jego oferty / ogłoszenia były aktywne.

W przypadku błędnego dodania ogłoszenia lub jego usunięcia przed upływem terminu ważności Klient nie przysługuje zwrot opłaty poniesionej za publikację ogłoszenia.

biuradowynajecia.com nie odpowiada za brak zainteresowania przedmiotem ogłoszenia.

Banery: Baner  może być emitowany w rotacji z maksymalnie pięcioma innymi jednostkami reklamowymi (20%)

Postanowienia końcowe

Regulamin dostępny jest w Serwisie biuradowynajecia.com. Na żądanie Klienci Regulamin przesyłany jest drogą poczty elektronicznej.

O zmianie Regulaminu biuradowynajecia.com poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie serwisu biuradowynajecia.com. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.

 

Klauzula informacyjna (RODO) od 25.05.2018

Jakich Twoich danych dotyczy przetwarzanie i kto jest ich administratorem?

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce prywatności.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Profedom Sp. zo.o. (dalej „biuradowynajecia.com”) z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Domaniewska 39A.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez biuradowynajecia.com ?

Biuradowynajecia.com przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić korzystanie z serwisów prowadzonych przez biuradowynajecia.com, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich zainteresowań, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi, informować Cię o treściach i usługach biuradowynajecia.com, udostępniać w serwisach przestrzeń reklamową, prowadzić działania marketingu bezpośredniego, zapewniać bezpieczeństwo przetwarzania informacji, zarządzać systemami teleinformatycznymi oraz ochroną lub dochodzeniem roszczeń.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes biuradowynajecia.com Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. Wyświetlanie w serwisach reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań, dzięki zautomatyzowanemu porównaniu Twoich zainteresowań i preferencji z modelowymi zainteresowaniami i preferencjami użytkowników internetu (profilowanie), umożliwia natomiast pokrycie kosztów usług dostarczanych nieodpłatnie. W niektórych naszych serwisach podstawą przetwarzania danych osobowych może być zgoda, o czym zawsze zostaniesz poinformowany. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć.

Partnerzy, jako odrębni administratorzy danych osobowych, przetwarzają Twoje dane osobowe na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu lub zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec biuradowynajecia.com w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od biuradowynajecia.com : dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu biuradowynajecia.com udostępnia Twoje dane osobowe?

Biuradowynajecia.com, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których biuradowynajecia.com posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych.

Jak długo biuradowynajecia.com przechowuje Twoje dane osobowe?

Biuradowynajecia.com przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez biuradowynajecia.com ?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach prowadzonych przez biuradowynajecia.com albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez biuradowynajecia.com, możesz się skontaktować z przedstawicielem biuradowynajecia.com, wykorzystując dane kontaktowe: kontakt@biuradowynajecia.com

Polityka Ochrony Prywatności

Zasady podstawowe
Przykładamy ogromną wagę do kwestii prywatności Użytkowników biuradowynajecia.com. biuradowynajecia.com, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych naszej Spółce danych. Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zasady zachowania poufności na stronach internetowych biuradowynajecia.com są udostępniane wszystkim zainteresowanym.

Akceptując niniejszy regulamin ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 833, z późn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).

Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych
Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez biuradowynajecia.com wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). biuradowynajecia.com.pl używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.

Dane osobowe
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest Profedom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39A (02-672 Warszawa). biuradowynajecia.com przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności biuradowynajecia.com, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

Biuradowynajecia.com przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Użytkownika biuradowynajecia.com przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji Użytkownika.

Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym biuradowynajecia.com.pl.

Odsyłacze do innych stron internetowych
biuradowynajecia.com nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w biuradowynajecia.com. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w biuradowynajecia.com odsyłacz.

Informacje wysyłane do Użytkownika
Biuradowynajecia.com zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w biuradowynajecia.com. Bbiuradowynajecia.com może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.

Zastrzeżenia prawne:

Biuradowynajecia.com (Grupa Biuranet.pl),

Profedom Sp. zo.o., ul. Domaniewska 39 A, 02-672 Warszawa
KRS 0000245692 NIP 525-23-50-883
wysokość kapitału zakładowego 50.000 pln

  • Zaawansowane wyszukiwanie

  • Szukasz powierzchni biurowej do wynajęcia (bez prowizji) ? Skontaktuj się z nami :